КУ "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради"

 

Управління

 

 

 

Основні принципи управління

 

Для того щоб жити в демократії,

 потрібно зростати в демократії та вчитися в демократії

(Створення сприятливого демократичного середовища в школі)

 

Ахілесовою п’ятою нашої держави є недостатньо розвинута демократична культура  громадян. Саме тому основним напрямом освіти для демократичного громадянства в Україні сьогодні має стати роз’яснення єдності успішної демократизації та утвердження верховенства права у всіх  вимірах суспільства. Лише за таких умов можлива розбудова України як правової демократичної соціальної держави, становлення системи демократичних цінностей особистості та суспільства.  І створення сучасної демократичної школи – це один із найважливіших кроків на цьому шляху [1,с.5].

Основне завдання сучасної школи полягає у вихованні соціально адаптованої та громадсько-орієнтованої особистості, яка після школи успішно займе своє місце у житті.

 Як це зробити ?

 

1 крок – усвідомлення істини або постановка мети та кінцевої цілі

Діти – майбутнє нації, тобто формування демократичної культури у дітей – це запорука розвитку демократичного суспільства, це шлях до життя в демократії. Школа – це місце, де діти проводять більшість свого часу, де вони зростають і формуються як особистості. Роль школи у формуванні майбутнього громадянина держави є значною.  Саме тому школа повинна стати місцем для вивчення демократії, тобто всі учасники навчально-виховного процесу повинні усвідомити значимість навчання демократії.

 

2 крок – усвідомлення власної причетності або сприятливе навчальне середовище

Всім відомо, що діти роблять не те, що їм говорять, а наслідують поведінку батьків, однолітків, інших дорослих, тому з метою формування демократичної культури у дітей їх потрібно ростити в демократії на власному прикладі. Для створення сприятливого навчального середовища потрібна тісна співпраця школи з батьками та громадськістю.

 

3 крок – усвідомлення відповідальності або навчання «через» демократію

Вченими доведено, що найменше учні сприймають інформацію, якщо вона подається у формі лекції, а найкраще вона засвоюється під час навчання через виконання та під час виконання ролі того, хто навчає. Тобто якщо в школі будуть лише говорити про демократію, це не дасть майже ніяких результатів. Навчально-виховний процес, і взагалі все життя школи, потрібно організувати так, щоб учні були активними суб’єктами у навчанні демократії, а також усвідомлювали те, що на їхньому прикладі вчаться інші. Важливу роль у навчанні «через» демократію відіграє особистісно орієнтований  та компетентнісний підхід у навчанні, ціннісний підхід у вихованні, ефективно організоване самоврядування та налагоджена співпраця з батьками і громадськістю.

 

4 крок – «крок за кроком» або будуємо демократію

Чітке планування з урахуванням потреб, можливостей та перспектив – це один із ключових факторів, який впливає на досягнення результатів, тому всім учасникам навчально-виховного процесу слід розробити план розвитку демократії за напрямками: управління школою; зміст та організація навчального процесу; зміст та організація виховного процесу; робота учнівського самоврядування; робота з батьками; робота з громадськістю. Планування повинно здійснюватися на основі загальношкільного підходу.

Школа є зменшеною моделлю суспільства. Тому за умови виконання всіх цих кроків вона може посприяти учням у придбанні та оцінці основних елементів культури демократії та прав людини.

       Школа  - це система… Школа – це організація… Школа – це вчитель! І саме на вчителя покладені великі надії щодо формування громадянських компетентностей в учнів з метою підтримки розвитку демократичної культури як основи демократичного громадянства в Україні. Що ми можемо для цього зробити?

1. Ми – громадяни:

Розвивати в собі громадянські компетентності, організовувати міжособистісне спілкування на основі ідей демократичного громадянства  для того, щоб бути прикладом для інших. Адже для того, щоб навчити інших, потрібно самому вірити в те, чому вчиш, і жити тим, чому вчиш: «Якщо хочеш змінити світ – почни із себе».

2. Ми -  вчителі:

Перед нами стоїть завдання – створення умов, які необхідні для формування активного, освіченого та відповідального громадянина. Ми повинні бути для учнів організаторами пізнавальної діяльності, координаторами, партнерами, консультантами, впроваджувати активні інноваційні технології навчання, які за своєю суттю є особистісно зорієнтованими, отже - демократичними.

3. Ми – управлінці:

Повинні сприяти впровадженню демократичних засад у врядування навчальним закладом - «Ми всі працюємо разом на загальну користь»: впроваджувати  демократичне управління навчальним закладом, налагоджувати ефективну взаємодію з громадськістю, формувати загальношкільний підхід в організації громадянської освіти та ціннісно орієнтованого виховання, сприяти  активізації роботи учнівського самоврядування.

Отже, основне завдання школи  полягає у створенні сприятливих умов для формування нового типу громадянина: «не лише освіченого, але й активного, здатного зробити власний внесок у життя суспільства, своєї країни, всього світу, тобто готового взяти на себе значно більшу міру відповідальності» [2, с.7]. Саме тому в першу чергу школа не повинна готувати учнів до життя, вона повинна вчити учнів жити! Жити в громадському демократичному суспільстві!