КУ "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради"


запам'ятати

 

Учнівське самоврядування

 

СТАТУТ

дитячо-юнацького об’єднання «Шкільна родина»

 

Загальне положення

 

1.Дитячо-юнацьке об’єднання створено на добровільних засадах самодіяльним об’єднанням дітей.

2. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом «Про середню освіту», даним Статутом.

3. Основною метою діяльності є захист прав та інтересів своїх членів, об’єднання зусиль для добрих і корисних справ.

 

Завдання та діяльність

 

спрямовані на:

-         об’єднання дітей з метою проведення різних заходів, спрямованих на добрі та корисні справи;

-         виховання у дітей любові до Вітчизни, через любов до малої вітчизни;

-         виховання у дітей віри в себе, в свої сили;

-         виховання дітей в дусі поваги до старших, турботи про молодших;

-         прагнення жити в мирі й дружбі з дітьми інших народів;

-         дбайливе ставлення до природи;

-         знайомство з історичним минулим України, традиціями свого народу;

-         прищеплення любові до праці.

  

Члени дитячо-юнацького об’єднання

«Шкільна родина»

 

1. Членами дитячо-юнацького об’єднання можуть бути учні 1-11 класів ЗОШ І – ІІІ ст.            №2 с.Жеребкове, починаючи від дня прийняття Статуту і до дня закінчення школи.

2. Члени об’єднання  не мають права:

    - пропускати уроки без поважних причин (за запискою батьків можна пропустити 3 дні на чверть);

    - жувати на уроках (жуйку, їжу), палити;

    - ображати, зневажати, принижувати один одного;

    - обманювати вчителів, батьків, товаришів;

    - брати чужі речі, їжу без дозволу.

7. Члени мають право:

    - брати участь у зборах;

    - брати участь у всіх заходах, які проводяться;

    - захищати свою позицію під час розв’язування будь-якого питання;

    - вносити пропозиції з метою поліпшення роботи.

8. Члени зобов’язані:

    - дотримуватися вимог Статуту;

    - меншість підкоряється більшості.

9. До Статуту об’єднання можуть вноситися корективи та доповнення.

10. Головним керівним органом учнівського самоврядування є загальношкільна конференція, яка відбувається в кінці навчального року

 

 

 

Дитячо-юнацьке об’єднання

 «Шкільна родина»

 

І.Мета

 

Виховати непересічну особистість, людину високої правової культури, соціально зорієнтовану, духовно багату, національно свідому.

Створити комфортне виховне середовище, що ґрунтується на демократичних засадах, співтворчості вчителів, батьків, спрямованої на внесення соціально доцільних змін у напрями індивідуального розвитку особистості, що сприяють її зростанню.

 

ІІ. Головні завдання

 

1. Виховання особистості, здатної приймати рішення у ситуації морального вибору і нести відповідальність за них перед собою, суспільством, державою.

2. Створення умов для саморозвитку особистості.

3. Формування розуміння здоров’я як особистої та громадянської цінності, мотивації ведення здорового способу життя.

4. Формування навичок толерантної поведінки, конструктивного розв’язання    конфліктних ситуацій.

5. Виховання духовно багатої особистості, патріота і громадянина своєї Батьківщини.

6. Створення умов для співтворчості педагогів, учнів, батьків.

7. Підготовка до суспільно-громадянської та фахової соціалізації учнів.

8. Формування навичок проектування свого життя.     

9. Забезпечення науково-методичного супроводу виховної системи.

10. Гармонізація взаємин у системі «школа-родина».

 

ІІІ. Провідна ідея.

 

      Формування відповідальної, творчої особистості, яка володіє навичками самопізнання, самокорекції, самовиховання, що відкрита для сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність та індивідуальність, здатної до успішної самореалізації у сучасному житті.

 

ІV. Складові виховної системи

 

·        Шкільна програма громадянського виховання «Я-людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім’янин»

·        Програма «Країна Барвінкова»

 

 

 

Учнівська рада самоврядування «Лідер»

Мета роботи учнівської ради самоврядування «Лідер»

Формування соціально-адаптованої особистості, якій властиві управлінські і лідерські якості. Виховання у молоді свідомого ставлення до своїх обов’язків, поваги до законів держави, набуття певного рівня правових знань.

Завдання роботи учнівської ради самоврядування «Лідер»

·         Створення умов для успішної реалізації особистості, яка займає домінуюче положення в суспільстві;

·         Розроблення організаційної структури самоврядування;

·         Розвиток організаторських та управлінських якостей учнівської молоді;

·         Формування в учнівської молоді вміння робити вибір, відстоювати свої права, права колективу;

 

Програма діяльності молодших школярів

 «Країна Барвінкова»

 

Країна Барвінкова – це країна наймолодших школярів (віком від 6 до 10 років), які за бажанням можуть об’єднуватись у невеличкі групи (за інтересами, у класні колективи, за місцем проживання), або цілі колективи. Членами або друзями дитячого об’єднання можуть стати і дорослі

У країні є свої традиції, закони, символи й атрибути. Для всіх жителів існує шеврон єдиного зразка із зображенням барвінка. Члени країни виступають проти політизації, за партнерські відносини з усіма дитячими організаціями, які керуються загальнолюдськими законами. Протягом осені та зими діти знайомляться з основними законами життя, звичаями і традиціями Барвінкової країни. Весною, коли починає пригрівати сонце, пробуджується природа і з’являється найкрасивіша квітка – барвінок, можна проводити посвяту в жителі країни Барвінкової.

 

Основні напрямки роботи барвінчат

 

1.     Моя родина – Україна (народознавство).

Швидше, хлопче, повертайся, треба барвінку знайти, розпитай, почуй, дізнайся, в дідуся, у мами й тата. Знайдеш тайну калинову в скрині кожної родини: казку, чисту мову, долю-неньку України.

2.     До кришталевих криниць.

де барвінків гурт ступає – сяє сонце променисте, веселкові барви грають, б’є вода джерельна чиста.

3.     Подорож у світ прекрасного.

У барвінковій країні дуже добрі й чемні діти. Всіх дорослих поважають і молодшим помагають.

4. Рости розумними, працьовитими.

Гей, барвінки, любі друзі, досить пустощів і сміху. Руки загартує праця, розум загартує воля.

4.     Рости сильними, міцними, здоровими.

Ми прагнемо стати загартованими, сильними і спритними.

 

Що означає слово «барвінчата»

 

&   Барвінчата – вірні.

&   Барвінчата - помічники.

&   Барвінчата – дружелюбні.

&   Барвінчата – ввічливі.

&   Барвінчата – добрі.

&   Барвінчата – милосердні.

&   Барвінчата – сміливі.

&   Барвінчата - охайні.

&   Барвінчата – заслуговують довіри.