КУ "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради"

 

Виховна робота

 

Виховна робота

 

Ми живемо у сучасному світі і не можемо бути осторонь його проблем.

Сьогоднішні учні – завтра та молодь, яка буде впливати на розвиток науково-технічного прогресу людства, тому не можна бути байдужими до тих проблем, які є зараз у світі.

Основна мета виховної роботи школи - є виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу, який охоплює напрямки виховання:

Патріотичне

Правове

Моральне

Художньо-естетичне

Трудове

Фізичне

Екологічне

Включає у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи.

Основні завдання:

1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всевимірного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

4. Розвиток учнівського самоврядування.

Пріоритетні напрямки виховної роботи:

1. Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів Виховання духовної культури особистості

2. Виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки

3. Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою

4. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам'яті

5. Збагачення народних традицій, звичаїв

6. Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці

7. Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я

8. Формування екологічної культури учнів, гармонії її відносини з природою

9. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі

10. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування

11. Зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям

12. Організація системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет

Родина є основою держави. Родинне виховання – це природна і постійно діюча ланка, що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя. Тому у своїй виховній діяльності кожен класний керівник опирається на сім’ю, підвищує її психолого – педагогічну культуру, активно впливає на взаємини з батьками, учнями , вчителями. Свідченням цього є постійні зустрічі педагогів з батьками, відвідини батьками різних загальношкільних позакласних заходів.

У відносинах "батьки – вчителі" склалася дружня обстановка. Вчителі завжди знаходять спільну мову, а батьки не залишаються осторонь шкільних проблем.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр.
Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»
Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»
Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»
Наказ МОН України від 27.10.2014№1232"Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
Лист МОН України від 27.10.2014№1/9-614 "Про методичні рекомендації з патріотичного виховання"