КУ "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради"

 

Нормативні документи

 


ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

Закон України "Про освіту".
Закон України "Про загальну середню освіту".
Закон України "Про охорону праці".
Кодекс законів про працю України.
Закон України "Про професійні спілкиїх права та гарантії діяльності".
Закон України "Про відпустки".
Закон України "Про оплату праці".
Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу". 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ АКТИ У СФЕРІ ОСВІТИ 

Національна доктрина розвитку освіти
Національна стратегія розвитку освіти.
Державний стандарт початкової загальної освіти.
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.
Конвенція про права дитини.
Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Концепція профільного навчання у старшій школі.
Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти
Педагогічна Конституція Європи

ПОЛОЖЕННЯЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників.
Положення про державну підсумкову атестацію.
Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанніта срібну медаль "За досягнення у навчанні".
Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанніта похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіадитурніриконкурси з навчальних предметівконкурси-захисти науково-дослідницьких робіт
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.
Положення про психологічний кабінет дошкільнихзагальноосвітніх та інших навчальних закладів.
Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів.
Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освітищо є у державній власності.
Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію.
Порядок державної атестації загальноосвітніхдошкільних та позашкільних навчальних закладів.
Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу.
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.
Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів.
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільнихзагальноосвітніх закладах.
Положення про психологічну службу.
Положення про екстернат загальноосвітнього навчального закладу.
Положення про порядок замовленнявидачі та обліку документів про освіту державного зразка.
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року».
Положення про малу академію наук учнівської молоді.
Положення про групу продовженого дня.
Положення про куточок живої природи.
Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України.
Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів.

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ. 

Типові навчальні плани початкової школи
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи.
Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)
Типова інструкція з діловодства у ЗНЗ усіх типів і форм власності.
Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку.
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.
Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.
Про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності.
Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів.
Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1.
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи.
Нормативи наповнюваності групкласів навчальних закладів.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ШКОЛІ
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.
Державні санітарні правила і норми влаштуванняутримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягомспеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Положення про службу безпеки життєдіяльності навчального закладу. (Проект)
Типове положення про службу охорони праці.
Правила безпечної експлуатації електроустановок.
Правила пожежної безпеки України.
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праціщо діють на підприємстві.
Правила безпеки систем газопостачання України.
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах.
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів.
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіяхфізики.
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторяххімії.
Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах.
Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніхпрофесійно-технічних навчальних закладах.
Правила безпеки під час занять у навчально-виробничих майстернях.
Інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму ЗНЗ"
Положення про безпечну експлуатацію будівель і споруд.
Правила обстеженьоцінки технічного стану будівель і споруд.
Інструкція по обліку та порядку ведення особових медичних книжок.
Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів.